Học tập

Hệ thống giáo dục của New Zealand đạt đẳng cấp thế giới, hiện đại và luôn luôn đáp ứng được nhu cầu. Hệ thống giáo dục này liên tục được xếp hạng là một trong những hệ thống giáo dục tốt nhất trên thế giới bởi tổ chức Legatum Prosperity Index, và The UN Education Index (Chỉ số Giáo dục của Liên Hợp Quốc).

Chương trình Giảng dạy của New Zealand chú trọng vào việc học tập thông qua việc tìm hiểu các thông tin, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và xử lý thông tin, không khuyến khích xu hướng học vẹt.

Các cơ sở giáo dục tại Wellington cung cấp các văn bằng được công nhận quốc tế và có thể chuyển nhượng được, và cung cấp cơ hội để đạt được một chương trình giáo dục phù hợp và tập trung vào tương lai.

Để biết thêm thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục tại Wellington, hãy vào xem Education Directory (Danh bạ Giáo dục) của chúng tôi.

Did you know:

  • According to the Programme for International Student Assessment (PISA) New Zealand high schools score statistically significantly above the world average in reading, mathematics and science.
  • Both Victoria University of Wellington and Massey University are ranked in the QS World University rankings top 500, and both have programmes ranked in the top 100 in the world.