Cuộc sống (đổi mới)

Wellington là trung tâm của sự đổi mới và sáng tạo của New Zealand. Các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo giáo dục trong vùng đều có động lực thúc đẩy bởi những con người sáng tạo, có tầm nhìn và tư duy về tương lai.

Với bản chất nhỏ gọn Wellington sở hữu một phương pháp hợp tác giáo dục và kinh doanh độc đáo. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ giáo dục và doanh nghiệp làm việc chặt chẽ với nhau để chia sẻ nguồn lực và kiến thức để có thể cạnh tranh toàn cầu.

IĐổi mới và sáng tạo là hai thuộc tính được đánh giá cao trong nhiều lĩnh vực kinh doanh ưu tiên tại Wellington bao gồm y sinh, công nghệ sạch, màn hình và kỹ thuật số, giáo dục, thực phẩm và nước giải khát, sản xuất, ngành công nghiệp cơ bản, thời trang, thiết kế và điện ảnh. Hãy đọc thêm tại đây.

Wellington có niềm tự hào đặc biệt về lĩnh vực màn hình và kỹ thuật số của mình. Đây là nhà của nhà làm phim Peter Jackson và tập đoàn Weta. Wellington cũng tự hào về các công ty thiết kế trò chơi, tương tác và thiết kế web hàng đầu thế giới. Nhiều cơ sở đào tạo tại Wellington cung cấp các khóa đào tạo chuyên ngành trong các lĩnh vực này và có mối quan hệ mật thiết với các công ty hàng đầu trong vùng.