Dịch vụ ngân hàng

New Zealand có một hệ thống ngân hàng an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy. Các sinh viên được khuyến khích mở một tài khoản tại ngân hàng trước khi đến. Tại New Zealand, hầu hết các ngân hàng cung cấp đầy đủ các tài khoản và dịch vụ và nhiều ngân hàng có các gói dịch vụ cụ thể dành riêng cho sinh viên quốc tế.

Dưới đây là một vài đường dẫn đến các trang web của những ngân hàng lớn tại New Zealand cung cấp dịch vụ cho các sinh viên quốc tế: