Đến Wellington

Haere Mai- Chào mừng bạn đến với Wellington!

Trong phần này bạn có thể tìm thấy các thông tin sẽ giúp bạn đến với Wellington và ổn định cuộc sống ở đây. Bạn cũng có thể tìm thấy những thông tin sâu rộng sẵn có thông qua cơ sở giáo dục mà bạn dự định đăng ký theo học. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

In this section you can find information that will assist you in getting to Wellington and setting up here. You can also find in depth information available through the institution you apply to. If you have any questions please contact us.