Thông tin về Chúng tôi

Giáo dục Wellington là một mạng lưới bao gồm khoảng 50 nhà cung cấp dịch vụ giáo dục từ mỗi lĩnh vực trong vùng Wellington, và tất cả đều đón nhận sinh viên quốc tế theo học.

Ở Wellington, chúng tôi rất trân trọng sự đa dạng phong phú mà các sinh viên quốc tế đã đem lại và chúng tôi hy vọng được chào đón họ và chăm sóc họ khi họ đến học tại đây.

Brook Pannell
Education Attraction Manager

Grow Wellington Ltd
P.O. Box 10-347, Wellington 6143, New Zealand
info@studyinwellington.com
www.growwellington.co.nz
www.studyinwellington.com